Το Δημόσιο αλλάζει​

Η αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οδηγεί σε αυτήν την αλλαγή με στρατηγικές δράσεις και κινητοποιώντας τους εμπειρογνώμονες του χώρου της ψηφιακής διακυβέρνησης, τις επιχειρήσεις, τα στελέχη του δημόσιου τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, το Δημόσιο βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του.

Πολλές μικρές νίκες

Βραχυπρόθεσμες Δράσεις

Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στοχευμένες δράσεις υψηλής ωφέλειας που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων και  διευκολύνουν το έργο των φορέων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Συμμετοχικότητα

Με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα προσβλέπουμε στη δημιουργία ομάδων αποτελούμενες από εξειδικευμένα στελέχη με αυξημένες δεξιότητες για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εκπαίδευση, ενεργοποίηση και διάχυση τεχνογνωσίας για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης & επιχειρήσεων, επαγγελματίες του Design & της Πληροφορικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, την πολιτική ηγεσία και ενεργούς πολίτες.

Συμβάλλουμε στη διάχυση γνώσης και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από Κοινότητες Πρακτικής και συνεργασίες.

Τεχνολογίες και Διαδικασίες

Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων και διευκολύνουν το έργο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Υιοθετούμε και αναπτύσσουμε εργαλεία ανοιχτού κώδικα και ανοιχτά πρότυπα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, τη συνέχεια και την απρόσκοπτη λειτουργία των έργων.

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και αναλύσεις για τις εσωτερικές και τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.