Το Δημόσιο αλλάζει​

Το DigiGov Community Portal είναι ένας δικτυακός τόπος που στοχεύει στην ενημέρωση και δικτύωση κοινοτήτων στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Είναι ένας χώρος όπου παρουσιάζονται νέα, καλές πρακτικές, ανοιχτά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις με στόχο να συμβάλλει ώστε το δημόσιο να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, να αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του.

Πολλές μικρές νίκες

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό να αναπτύξει και να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε ένα σημείο εισόδου, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των επιπέδων των πολιτών. 

Βραχυπρόθεσμες Δράσεις

Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στοχευμένες δράσεις υψηλής ωφέλειας που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων και  διευκολύνουν το έργο των φορέων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Συμμετοχικότητα

Με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα προσβλέπουμε στη δημιουργία ομάδων αποτελούμενες από εξειδικευμένα στελέχη με αυξημένες δεξιότητες για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εκπαίδευση, ενεργοποίηση και διάχυση τεχνογνωσίας για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης & επιχειρήσεων, επαγγελματίες του Design & της Πληροφορικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, την πολιτική ηγεσία και ενεργούς πολίτες.

Συμβάλλουμε στη διάχυση γνώσης και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από Κοινότητες Πρακτικής και συνεργασίες.

Τεχνολογίες και Διαδικασίες

Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων και διευκολύνουν το έργο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Υιοθετούμε και αναπτύσσουμε εργαλεία ανοιχτού κώδικα και ανοιχτά πρότυπα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, τη συνέχεια και την απρόσκοπτη λειτουργία των έργων.

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και αναλύσεις για τις εσωτερικές και τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.