Έργα

Στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας υλοποιούνται έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με έμφαση στην ενίσχυση εθνικών υποδομών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την διεκπεραίωση έρευνας για μεγάλα δεδομένα, την ανάπτυξη στρατηγικής και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, την καινοτομία, την ανοιχτή επιστήμη, την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών και την ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος (πράσινες δράσεις).

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΔΥΤΕ, ως φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει αναλάβει την υλοποίηση σειράς έργων για να εξυπηρετήσει τις τεχνικές ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους.