Προσκλήσεις

Με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και της βέλτιστης αξιοποίησης τους από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε σχεδιάζει τη δημιουργία ισχυρών επιστημονικών ομάδων υψηλής αποδοτικότητας και απευθύνει πρόσκληση για συνεργασία σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα.

Αντικείμενο εργασίας των ομάδων είναι μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η παροχή πρότυπων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η δράση αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε σε θέση συμβούλου.