Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV–innoHUB καλεί νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing), την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το 5G προς την ψηφιακή καινοτομία του Δημόσιου Τομέα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον Κόμβο προκειμένου να ωριμάσουν τις λύσεις τους και να δικτυωθούν με φορείς του Δημοσίου.

Η διαδικασία των αιτήσεων είναι συνεχής.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και δηλώστε συμμετοχή!

Η Πρόσκληση αποτελεί μία σπουδαία ευκαιρία για τις εταιρείες να προωθήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους και την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης τους για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, λαμβάνοντας τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Κόμβου, ειδικότερα:

Υπηρεσίες ωρίμανσης

  • Εκτίμηση ψηφιακής ωριμότητας
  • Σχεδιασμός ψηφιακής υπηρεσίας
  • Εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για άντληση επενδύσεων
  • Πρόσβαση στο ψηφιακό marketplace
  • Δικτύωση και σύνδεση με το Δημόσιο
  • Yπηρεσίες διεθνοποίησης και επέκτασης (scale-up), για επιτυχημένα πιλοτικά του Κόμβου ή επιλεγμένες ώριμες λύσεις που έχουν δοκιμαστεί εκτενώς σε άλλο πλαίσιο και κρίνεται από τον Kόμβο ότι μπορεί να προβληθούν μέσω του δικτύου του στο εξωτερικό

Υπηρεσίες για την πιλοτική εφαρμογή μιας λύσης

  • Υπηρεσίες ωρίμανσης
  • Υποστήριξη για το σχεδιασμό πιλοτικού
  • Υποστήριξη κατά την υλοποίηση πιλοτικού σε συνεργασία με φορέα του Δημοσίου (challenge owner)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: