Το Gov.gr είναι ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2020, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) – GRNET.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που επιθυμούν εύκολα και γρήγορα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Στην πύλη υπάρχουν συγκεντρωμένες μέχρι τώρα περισσότερες από 1500 ψηφιακές υπηρεσίες, 19 υπουργεία, 78 φορείς και οργανισμοί, 10 ανεξάρτητες αρχές και 13 περιφέρειες.

To Gov.gr λειτουργεί ως κατάλογος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτές παρουσιάζονται με βάση τα «γεγονότα ζωής» (γέννηση, ασφάλιση, σύσταση επιχείρησης κ.ά.), ενώ υπάρχει και λειτουργία άμεσης αναζήτησης. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση των υπηρεσιών ανά υπουργείο, φορέα, περιφέρεια, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet , ή μέσω κάποιου Ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κώδικα qr , κάνοντας δυνατή την επαλήθευσή τους. Για τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Κάθε υπηρεσία του Δημοσίου που ψηφιοποιείται στο εξής, θα παρέχεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης. Ακόμα, προβλέπεται ανασχεδιασμός όλων των ήδη υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών που εντάχθηκαν στο gov.gr, ώστε να πληρούν και αυτές τις προδιαγραφές του. Συνεπώς, όλες οι νέες υπηρεσίες θα έχουν ενιαίο σχεδιασμό και φιλοσοφία, διευκολύνοντας τους πολίτες οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να αναζητούν οδηγίες χρήσης κάθε επιμέρους πλατφόρμας.

Το Gov.gr στην πλήρη εξέλιξη του θα αποτελέσει το μοναδικό ψηφιακό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο.