Typo3_guide_book

Ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση είναι μια βασική αρχή αποτελεσματικότητας στις δημόσιες υπηρεσίες ΤΠ. Στο πνεύμα αυτό, η γερμανική κυβέρνηση προσφέρει τον “Government Site Builder” (GSB) ως βάση για κυβερνητικούς ιστότοπους. Το GSB είναι μια λύση διαχείρισης περιεχομένου ιστού για τη δημιουργία, τη διασφάλιση της ποιότητας, την έκδοση και τη δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο, το intranet και το extranet, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του γερμανικού δημόσιου τομέα. Η κυβέρνηση βλέπει το GSB ως σημείο εκκίνησης για τις δημόσιες διοικήσεις για τη δημιουργία ανταποκρινόμενων, δηλαδή βελτιστοποιημένων για κινητά τηλέφωνα, ιστότοπων, με δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορα επίπεδα. Σημαντικό είναι επίσης ότι παρέχει ένα πλαίσιο που συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις της γερμανικής κυβέρνησης και υποστηρίζει τη δημιουργία προσβάσιμου, χωρίς εμπόδια διαδικτυακού περιεχομένου.

Ωστόσο, οι δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής της Γερμανίας που επιθυμούν να επωφεληθούν από τέτοιες λύσεις έχουν εδώ και καιρό αντιμετωπίσει προβλήματα με την ομοσπονδιακή δομή της χώρας, που οδηγούν σε κατακερματισμό και μειωμένη αποτελεσματικότητα. Ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση αυτών των αναποτελεσματικοτήτων ήταν η δημιουργία του ITZBund, ή Ομοσπονδιακού Κέντρου Τεχνολογίας Πληροφοριών, το 2016 και δημιουργός του GSB. Το ITZBund συνεχίζει να ενοποιεί τις ανομοιογενείς υπηρεσίες πληροφορικής των ομοσπονδιακών υπουργείων, οι οποίες προηγουμένως ήταν ατομικές για κάθε υπουργείο.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ψηφιοποίησης, η κοινή χρήση και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν στόχο για τις γερμανικές δημόσιες υπηρεσίες. Το πλαίσιο των “ψηφισμάτων του Κιέλου” εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 1979 και επέτρεψε την εν λόγω κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση των λεγόμενων τότε “αυτοματοποιημένων διαδικασιών” μεταξύ του ομοσπονδιακού, περιφερειακού και δημοτικού επιπέδου των γερμανικών διοικήσεων. Μία από τις πτυχές που ρυθμίζονταν από τα ψηφίσματα του Κιέλου ήταν ο περίπλοκος χειρισμός των τελών αδειοδότησης σε περιπτώσεις κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης – αυτές παραμένουν μια πρόκληση μέχρι σήμερα.

Η προηγούμενη έκδοση του Government Site Builder 7(GSB 7) βασιζόταν σε ένα εμπορικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η απόκτηση άδειας χρήσης ήταν ένα επί πληρωμή στοιχείο για τις διοικήσεις του λογισμικού GSB 7. Με αυτό το σύστημα, οι αρχές εφαρμογής αναλαμβάνουν οι ίδιες το ετήσιο κόστος.

Με το GSB 10, το ITZBund αποφάσισε ήδη να υιοθετήσει ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα ως βάση για το λογισμικό. Ήταν δυνατή η αυτο-ξενάγηση ή, για τις ομοσπονδιακές διοικήσεις, η φιλοξενία από το ITZBund. Λόγω της φύσης του Ανοικτού Κώδικα, από την έκδοση 10 και μετά η χρήση του λογισμικού GSB είναι δωρεάν για τις αρχές και τα ιδρύματα της ομοσπονδιακής διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο, το ITZBund κάνει ένα ισχυρό βήμα για την αύξηση της υιοθέτησης της προσφοράς του από τις διοικήσεις, αλλά ως προσαρμοσμένο λογισμικό, το ITZBund επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης.

Με την έκδοση 11 του GSB που είναι τώρα διαθέσιμη, το ITZBund κάνει την επόμενη λογική κίνηση στο ταξίδι του στον ανοικτό κώδικα: Την υιοθέτηση ενός καθιερωμένου πλαισίου ανοικτού κώδικα με το TYPO3. Αυτό σημαίνει ότι το ITZBund θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη δύναμη της κοινότητας Ανοικτού Κώδικα, μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης, ενώ παράλληλα θα επωφελείται από την καινοτόμο δύναμη της κοινότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 19% των γερμανικών κυβερνητικών ιστότοπων βασίζονται σήμερα στο GSB, ενώ η πλειονότητα βασίζεται στο TYPO3. Είναι επομένως ένα λογικό βήμα να υιοθετηθεί το TYPO3 ως το ήδη καθιερωμένο πλαίσιο επιλογής για κυβερνητικούς ιστότοπους και να επωφεληθούν από τις συνεργιστικές επιδράσεις αυτής της μετάβασης.

Το ίδιο το ITZBund βλέπει μια σειρά πλεονεκτημάτων σε αυτή τη νέα προσέγγιση, μεταξύ των οποίων:

  • Το TYPO3 είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική, προσβάσιμη, ασφαλή, σταθερή και επεκτάσιμη χρήση και επωφελείται από μια ενεργή κοινότητα ανοικτού κώδικα στις γερμανόφωνες χώρες.
  • Λόγω του μεγάλου εύρους των σχετικών λειτουργιών, είναι δυνατή η γρήγορη συντήρηση και εξυπηρέτηση.
  • Ως αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης του TYPO3 στην ομοσπονδιακή διοίκηση, μπορεί να αναμένεται απλή μετάβαση στο GSB και γρήγορη εξοικείωση.
  • Η μακροχρόνια υποστήριξη άνω των 3 ετών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του TYPO3 CMS.

Αυτό το βήμα προς τον ανοικτό κώδικα συνάδει με τη στρατηγική κατεύθυνση της γερμανικής κυβέρνησης για την παροχή κυρίαρχων λύσεων. Μεταξύ αυτών η απόφαση του 2018 για το “Ομοσπονδιακό Cloud” που βασίζεται στη λύση ανοικτού κώδικα Nextcloud, η ίδρυση του Κέντρου Ψηφιακής Κυριαρχίας υπό τον ομοσπονδιακό CIO και η δημιουργία του dPhoenixSuiteως τυποποιημένου σταθμού εργασίας λογισμικού του δημόσιου τομέα.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/german-government-cms-switches-typo3