ρεφεςδασς

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσαν από κοινού μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων και μία διάσκεψη με τίτλο «επιστήμη για την πολιτική» (“AI for the Public Sector: Science for Policy”) το 2022.

Μία έκθεση που δημοσιεύθηκε τώρα, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης, καθώς και τα σχετικά διαδικτυακά σεμινάρια, παρέχοντας μια εις βάθος προοπτική σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα, ο οποίος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Καταρχάς, λειτουργεί ως ρυθμιστής, θεσπίζοντας ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση της στην κοινωνία. Δεύτερον, οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν επιταχυντικό ρόλο παρέχοντας χρηματοδότηση και υποστηρίζοντας την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Η έκθεση επισημαίνει πέντε βασικά ευρήματα:

   • Η τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα έχει πολλούς ενδιαφερόμενους.

   • Ο αρχικός πειραματισμός είναι απαραίτητος πριν από την ευρύτερη ανάπτυξη.

   • Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποδοχής και της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης.

   • Η οικοδόμηση δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

   • Η προσαρμογή των δημοσίων συμβάσεων στην ψηφιακή καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη είναι απαραίτητη.

  Η έκθεση τονίζει ότι αν και η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολλά για τον δημόσιο τομέα και την κοινωνία στο σύνολό της, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την χρήση της, δεν πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει την ψηφιακή της μετάβαση αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού.

  Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη αναφορά και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμπεράσματα και τις λεπτομερείς συστάσεις ΕΔΩ