who_flag_0

Στις 13 Ιουνίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη δέσμευσή του για την αξιοποίηση της τεχνολογίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης αφιερωμένης στο ρόλο της τεχνολογίας ανοικτού κώδικα στην ενίσχυση της παγκόσμιας ετοιμότητας για κρίσεις, ο ΠΟΥ παρουσίασε το πρωτοποριακό Γραφείο Προγράμματος Ανοικτού Κώδικα (OSPO). Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία είναι η πρώτη μεταξύ των Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, αποσκοπεί στην προώθηση συνεργατικών λύσεων για την ενημέρωση σχετικά με πανδημίες και επιδημίες, υποστηρίζοντας έργα ανοικτού κώδικα εντός του ΠΟΥ και των κρατών μελών του. Ας εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες και τις επιπτώσεις αυτής της καινοτόμου προσπάθειας.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον ανοικτό κώδικα στον ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την αξία των λύσεων ανοικτού κώδικα, με τους υποστηρικτές τέτοιων προσεγγίσεων να δραστηριοποιούνται ήδη στο Τμήμα Ψηφιακής Υγείας και Καινοτομίας. Ωστόσο, με την επίσημη καθιέρωση του Γραφείου Προγράμματος Ανοικτού Κώδικα, οι προσπάθειες αυτές πρόκειται να φτάσουν σε νέα ύψη. Ο Samuel Mbuthia, επικεφαλής του OSPO, τόνισε τον σκοπό του γραφείου για τη συγκέντρωση και τον εξορθολογισμό των πρωτοβουλιών ανοικτού κώδικα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημόσιας υγείας.

Ποικίλα έργα ανοικτού κώδικα

Με την πάροδο των ετών, ο ΠΟΥ έχει συμβάλει ενεργά στην κοινότητα ανοικτού κώδικα, κοινοποιώντας διάφορα έργα λογισμικού στον αποθετήριο κώδικα του. Πολλά από αυτά τα έργα επικεντρώνονταν γύρω από τον εντοπισμό επαφών COVID-19 και την οπτικοποίηση ανοικτών δεδομένων, παρέχοντας πολύτιμα εργαλεία για την παγκόσμια καταπολέμηση της πανδημίας. Επιπλέον, ο οργανισμός έχει επίσης αναπτύξει μια πλατφόρμα κατάρτισης για επαγγελματίες του τομέα της υγείας, αποδεικνύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του για την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Ολοκληρωμένοι στόχοι

Ενώ η κύρια εστίαση του OSPO είναι στις νομικές, πολιτικές, τεχνικές, οικονομικές, κοινωνικές και οργανωτικές πτυχές του λογισμικού ανοικτού κώδικα, το πεδίο εφαρμογής του εκτείνεται πολύ πέρα από αυτά τα πεδία. Το γραφείο στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη άλλων ψηφιακών δημόσιων αγαθών ανοικτού κώδικα, προωθώντας την καινοτομία και τη συνεργασία στην παγκόσμια κοινότητα υγείας. Επιπλέον, η προώθηση της διαφάνειας εντός του οργανισμού συγκαταλέγεται στους βασικούς του στόχους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στις πρωτοβουλίες του ΠΟΥ.

Συνεργασία και τοποθεσία

Το OSPO βρίσκεται στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του κόμβου πανδημίας του τμήματος Health Emergency Intelligence and Surveillance Systems (WSE) του ΠΟΥ, και επωφελείται από μια στρατηγική θέση εντός του οργανισμού. Η ίδρυση του γραφείου διευκολύνθηκε με τη βοήθεια του GitHub το 2020 και έκτοτε λειτουργεί εσωτερικά. Αποτελώντας μέρος ενός εξειδικευμένου κόμβου που επικεντρώνεται στις πληροφορίες και την επιτήρηση πανδημιών, το OSPO μπορεί να προωθήσει συνεργατικές συνεργασίες και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης.

Αυξανόμενη δημοτικότητα των OSPO

Η ίδρυση του OSPO στον ΠΟΥ είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης τάσης. Οι οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία των Γραφείων Προγραμμάτων Ανοικτού Κώδικα στη διαχείριση της προμήθειας, της ανάπτυξης και της δημοσίευσης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τη συλλογική γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη της παγκόσμιας κοινότητας ανοικτού κώδικα, με αποτέλεσμα πιο αποτελεσματικές, διαφανείς και καινοτόμες λύσεις.

Συμπέρασμα

Η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Προγράμματος Ανοικτού Κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας ανοικτού κώδικα για παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Με την εστίασή του στη συνεργασία, τη διαφάνεια και την προώθηση των ψηφιακών δημόσιων αγαθών ανοικτού κώδικα, το OSPO είναι έτοιμο να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της παγκόσμιας ετοιμότητας για κρίσεις. Αξιοποιώντας τη συλλογική ευφυΐα και τη δημιουργικότητα της κοινότητας του ανοικτού κώδικα, ο ΠΟΥ δημιουργεί ένα προηγούμενο για άλλους Οργανισμούς να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να αγκαλιάσουν τις δυνατότητες των λύσεων ανοικτού κώδικα για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/who-ospo-public-launch