Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει με ομιλία στο Digital Government Conference, 17/7/2020

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που άλλαξαν την καθημερινότητα της χώρας λόγω της πανδημίας, ώθησαν το ελληνικό κράτος να επιτύχει μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση πολλών λειτουργιών μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, δρομολογήθηκε η διαβούλευση για τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, […]