Ψηφιακά δίδυμα, ευφυείς πόλεις – Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DUET για την καλύτερη χάραξη πολιτικών στην Ευρώπη

Η δημιουργία έξυπνων πόλεων υπήρξε σημαντικός τομέας εστίασης των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η έννοια της έξυπνης πόλης πρέπει να μελετηθεί παράλληλα με τις αλλαγές που επηρεάζουν τα οικοσυστήματα των πόλεων και να εξελίσσεται μαζί με αυτά. Οι έξυπνες πόλεις έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ευφυείς: Επίγνωση: Οι έξυπνες πόλεις έχουν επίγνωση […]