Διαδικτυακή παρουσίαση | Infoday για την πλατφόρμα Joinup της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Τετάρτη 16/11/2022 15:00-17:00, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ ενημερωτική εκδήλωση με θέμα  το Joinup, την πλατφόρμα διαμοιρασμού γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία  συγκεντρώνει καλές πρακτικές και εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης καθώς και επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις ΤΠΕ, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και τη […]