Συμμετάσχετε στην πρόκληση #100DaysOfOSS και αγκαλιάστε τον κόσμο του Ανοικτού Κώδικα

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (OSS) έχει μεταμορφώσει το τοπίο της τεχνολογίας, ενισχύοντας τη συνεργασία και ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια στην ανάπτυξη λογισμικού. Πρόκειται για μια προσέγγιση με γνώμονα την κοινότητα που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δει, να τροποποιήσει και να διανείμει ελεύθερα τον υποκείμενο πηγαίο κώδικα. Η δύναμη του ανοικτού κώδικα έγκειται στη δυνατότητά του να […]