Καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση: Η Πλατφόρμα “Gov Buys Innovation” της Βελγικής Κυβέρνησης

Η διαρκής ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και την προαγωγή της οικονομικής προόδου. Προσπαθώντας να επιτύχει αυτόν το στόχο, η Βελγική Κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: την πλατφόρμα […]