Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας: Οι Ενημερωμένες Οδηγίες του SEMIC για την πρόσβαση στα Κεντρικά Μητρώα

Τον Απρίλιο του 2023, το SEMIC, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα, παρουσίασε την τελευταία έκδοση των “Κατευθυντήριων γραμμών για την πρόσβαση στα μητρώα βάσης” (v3.00). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές χρησιμεύουν ως κρίσιμος πόρος για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των μητρώων βάσης μεταξύ των κρατών μελών. Το επικαιροποιημένο έγγραφο […]

GR digiGOV-innoHUB bootcamp: Innovate for Impact – 23 & 24 Νοεμβρίου

Αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων του Δημόσιου Τομέα   Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση διοργανώνει το πρώτο GR digiGOV-innoHUB bootcamp για την στοχευμένη αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων (προκλήσεων) του Δημοσίου Τομέα και απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή σε όλες τις Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, σε ομάδες υπό ίδρυση εταιριών, σε ομάδες ερευνητών και φοιτητών, σε ομάδες στελεχών μεγαλύτερων εταιριών καθώς και σε δημόσιους υπαλλήλους […]