Εργαστήριο “5G and Gov Tech- Addressing Innovation Challenges & Opportunities for Government, Business & Society in Greece”

Καθώς η Ελλάδα υφίσταται εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς και κλάδους, αναδυόμενες τεχνολογίες όπως 5G/6G, XR, VR, AI/ML αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB) και το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ διοργανώνουν την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, […]