Δημιουργώντας έναν χώρο δεδομένων δεξιοτήτων: Συστάσεις από την Έρευνα DS4Skills

Η δυνατότητα να αναγνωρίσουμε, να μοιραζόμαστε και να αξιοποιούμε τα δεδομένα δεξιοτήτων είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της εργατικής δύναμης, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Το DS4Skills, ένα ερευνητικό έργο που εξετάζει τη δημιουργία ενός χώρου δεδομένων για τις δεξιότητες, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματά του σε ένα σύντομο έγγραφο. Ο στόχος του είναι να κατανοήσει […]