Διαλειτουργικότητα- Ένας παράγοντας που επιτρέπει την άρση των διασυνοριακών φραγμών

Μια πρόσφατη συνεδρία στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (https://regions-and-cities.europa.eu), με τίτλο “Διαλειτουργικότητα: ένας παράγοντας που επιτρέπει την άρση των διασυνοριακών φραγμών”, ανέδειξε τη σημασία της διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών και το ρόλο της στην απλούστευση της ζωής των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων που συχνά διασχίζουν τα σύνορα […]

OPENCALL Info Day | Ημερίδα ενημέρωσης: 14.11.23

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB  προσκαλεί σε ημερίδα ενημέρωσης (InfoDay) τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις για την αντιμετώπιση καίριων θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στις σχέσεις τους με τη Δημόσια Διοίκηση (OpenCall). Για πληρέστερη ενημέρωση και για να απαντηθούν ερωτήματα των υποψηφίων, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, […]