Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος- Προσκλητήριο για καθοριστικές κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας

Το ψηφιακό τοπίο εξελίσσεται και προκύπτει η ανάγκη για απρόσκοπτη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Σε μια σημαντική κίνηση προς την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη, η οποία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από την αρχή του 2025,επιβάλλει την υποχρεωτική αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. […]