Προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης – Europe Academy 11 – 12 Απριλίου 2024

Στις 11 και 12 Απριλίου, η Πανεπιστημιούπολη του Βελγίου, KU Leuven, θα φιλοξενήσει την Ακαδημία Διαλειτουργικής Ευρώπης 2024, μια διήμερη εκδήλωση με σκοπό την προώθηση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας. Αυτή η ετήσια συνάντηση συγκεντρώνει δημόσιους υπαλλήλους, διαμορφωτές πολιτικής και φοιτητές με σκοπό να εξερευνήσουν τις λεπτομέρειες της […]