Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δεδομένων και Στοιχείων Υγείας (EHDEN): Αξιοποίηση Δεδομένων για τη Μελλοντική Υγεία της Ευρώπης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δεδομένων και Στοιχείων Υγείας (EHDEN) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την έναρξή του τον Νοέμβριο του 2018, το EHDEN πρωτοπορεί στις προσπάθειες για τη δημιουργία γνώσεων και αποδείξεων μεγάλης κλίμακας από κλινικά δεδομένα πραγματικού κόσμου. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τους ασθενείς, […]