Εισαγωγή στο MITOS LABS: Το Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης για τη Δημόσια Διοίκηση

Το MITOS LABS είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο καινοτόμων προσεγγίσεων που αξιοποιούν την πληροφορία που συγκεντρώνεται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών. Έχοντας ως κύριο στόχο τη συλλογή και τη διάχυση καλών πρακτικών που αναδεικνύουν την αξία των πληροφοριών του ΕΜΔΔ – Μίτος έρχεται να ενισχύσει την καινοτομία μέσα από το τρίπτυχο “Δημόσιοι Φορείς – Φορείς Έρευνας […]