Η Μετάβαση των ΚΕΠ σε Μια Νέα Ψηφιακή Εποχή

Συνέντευξη με την Ράνια Αναστασοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αποτέλεσαν μια σημαντική μεταρρύθμιση από το 2001, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρεσίες για την εποχή τους. Σήμερα, μετά από 23 χρόνια λειτουργίας, είναι αναγκαία η μετάβασή τους σε μια νέα εποχή, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. […]