20210901000925_0

Η Δοκιμαστική Υποδομή Μεγάλων Δεδομένων (BDTI) είναι μια έτοιμη προς χρήση και δωρεάν (για μία περίοδο έξι μηνών) στοίβα υπολογιστικού νέφους ανάλυσης που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, σε όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. Το BDTI επιτρέπει στους χρήστες του να πειραματιστούν με τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση όλων των δεδομένων και πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Συνολικά, ο στόχος του BDTI είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δημόσιου τομέα που θα είναι ενημερωμένος με βάση τα δεδομένα.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το BDTI;

Από τον Ιανουάριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο με σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση, δωρεάν, εντός 16 μηνών. Από τα γεωχωρικά δεδομένα, περνώντας από τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα δεδομένα κινητικότητας, το BDTI είναι μια εξαιρετική «παιδική χαρά» δεδομένων για να πειραματιστείτε με σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης δεδομένων χωρίς να σπαταλήσετε χρόνο για εγκατάσταση και διαμορφώσεις.

Ποιος έχει ήδη χρησιμοποιήσει το BDTI ;

Το BDTI έχει ήδη βοηθήσει τους φορείς του δημόσιου τομέα ως εξής:

  • Για βελτιστοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στη Νορβηγία
  • Να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα για τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών στην Ιταλία
  • Να υποστηρίξει τους κλινικούς ιατρούς με την άντληση γνώσεων από άρθρα στην Ισπανία
  • Να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Αίματος να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για το COVID-19

Που απευθύνεται το BDTI

To BDTI απευθύνεται σε ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που ενδιαφέρονται να πειραματιστούν με δεδομένα και οι οποίες δεν διαθέτουν την υποδομή γι’ αυτά. Ενθαρρύνει επίσης σθεναρά την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις δημόσιες διοικήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την govtech.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη νέα ιστοσελίδα του έργου, η οποία σας παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της προσφοράς υπηρεσιών , καθώς και πόρους για την υποστήριξή σας, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, περιπτώσεις χρήσης και εργαστήρια.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/solution/big-data-test-infrastructure-bdti/news/developing-data-informed-public-sector-using-bdti