Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εγγραφής στο newsletter του DigiGov Community Portal για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής «DigiGov newsletter») Η ιστοσελίδα DigiGov Community Portal παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΥΨΔ») και υλοποιείται/υποστηρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με […]