Εργαλεία και Τεχνολογία

Περιέχει πληροφορίες και οδηγίες που απευθύνονται στους αναλυτές της διεύθυνσης. Ωστόσο είναι χρήσιμο για όποιον ασχολείται με ανάλυση έργων λογισμικού.

 

Περιέχει πληροφορίες και οδηγίες που απευθύνονται στους σχεδιαστές της διεύθυνσης. Ωστόσο είναι χρήσιμο για όποιον ασχολείται με σχεδιασμό έργων λογισμικού.

Περιέχει πληροφορίες και οδηγίες που απευθύνονται στους developers της διεύθυνσης. Ωστόσο είναι χρήσιμο για όποιον ασχολείται με έργα λογισμικού.

Άλλα Εργαλεία