Ολοκληρώθηκε η 1η Εκπαιδευτική Δράση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στα πλαίσια της συμμετοχής του στον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, στις 8 Δεκεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με παράλληλη δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε το πρώτο μέρος κύκλου δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα σκοπός του οποίου είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 150 άτομα, τα οποία είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υπήρξαν παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάστηκαν και παραδείγματα χρήσης εργαλείων σε πραγματικά σενάρια. Παράλληλα, η μεγάλη συμμετοχή κατέστησε την εκδήλωση μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των στελεχών. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από δημόσιους φορείς για χρήση των εργαλείων που παρουσιάστηκαν για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Η ομάδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για διμερής επαφές και τη σύνδεση τους με τον Κόμβο Καινοτομίας.

Περισσότερα στο https://digigov.innohub.gr/ihu-event-report/