Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Ιανουάριος 2022