Με τίτλο “Innovate for Impact: Transforming Digital Public Services” και τη συμμετοχή 12 νεοφυών επιχειρήσεων που προκρίθηκαν με την πρότασή τους ανάμεσα σε 29 συνολικά αιτήσεις, ολοκληρώθηκε το 1ο bootcamp του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB. Οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητά τους σε ένα εντατικό διήμερο εργασιών που έλαβε χώρα στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 23 & 24 Νοεμβρίου, με όραμα να προσφέρουν έξυπνες λύσεις σε καίρια θέματα που απασχολούν το Δημόσιο και τους πολίτες. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλλαν εμπειρογνώμονες από τον Δημόσιο Τομέα με καλή γνώση σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίοι έχοντας ρόλο μέντορα, ανέδειξαν πτυχές για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των προτεινόμενων λύσεων. Το bootcamp έδωσε την ευκαιρία στις εταιρείες να προωθήσουν τις ψηφιακές λύσεις τους και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές του GR digiGOV-innoHUB, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενεργοποίηση του ελληνικού οικοσυστήματος Καινοτομίας.

Οι προτάσεις που αναδείχθηκαν αφορούν στις εξής θεματικές:

  • Ευέλικτες λειτουργίες στο Δημόσιο: Βελτίωση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με έξυπνα εργαλεία, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του Δημοσίου
  • Παροχή φροντίδας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες
  • Έξυπνες υποδομές και βιώσιμες πόλεις- ευέλικτη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών
  • Ηλεκτρονικά συστήματα για τη διεξαγωγή ψηφοφοριών με ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
  • Διαδικτυακές πλατφόρμες οριζόντιας διαχείρισης δικτύων και υποδομών

Ο κόμβος GR digiGOV-innoHUB, έχοντας σημαντικό ρόλο στην μετασχηματιστική διαδικασία του Δημόσιου Τομέα με αναδυόμενες τεχνολογίες, προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στο bootcamp, με στόχο οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν να μετατραπούν σε απτές λύσεις για το Δημόσιο.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Αξιοποίηση της πλατφόρμας DigiGOV Agora για την παρουσίαση των λύσεων σε ευρύτερο κοινό, διευρύνοντας την εμβέλειά των επιχειρήσεων
  • Επενδυτικός Κύκλος: Μεγιστοποίηση ευκαιριών με συμμετοχή σε συναντήσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης με δυνητικούς επενδυτές
  • Παροχή υποστήριξης στην υποβολή αιτήσεων για έργα από ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Horizon, InvestEU, EIB)
  • Δικτύωση και Διεθνοποίηση: δικτύωση των επιχειρήσεων με συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Επιπλέον, με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών του GR digiGOV-innoHUB , οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων, θα έχουν την ευκαιρία αποτίμησης της ψηφιακής τους ωριμότητας.

Ο Κόμβος Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλών πρακτικών για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα του έργου, για την ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών λύσεων που θα συμβάλλει στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.