Οι Φορείς

Η σύμπραξη συντονίζεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., και συμμετέχουν οι:

 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ
 • η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • τα κορυφαία Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Εργαστήρια (ΕΜΠ, ΠΑΔΑ, ΟΠΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΠΙΣΕΥ κα) με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Τεχνολογίες αιχμής
 • τα Πανεπιστήμια της Νησιωτικής Χώρας (Αιγαίου, Ιονίου, Κρήτης)
 • τα Πανεπιστήμια της Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ, IHU)

καθώς και ένα δυναμικό δίκτυο επιστημόνων και επαγγελματιών ΤΠΕ μέσω του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και της ΕΠΥ.

Ο Κόμβος επίσης υποστηρίζεται από:

 • την ΓΓ Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής,
 • την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 • τις περιφερειες:
  • Αττικής – Περ. Ταμείο Ανάπτυξης,
  • Κρήτης,
  • Θεσσαλίας,
  • Ηπείρου
  • Κ. Μακεδονίας, Περ Αν. Μακεδονίας – Θράκης,
  • το Ίδρυμα ΩΝΑΣΗ

καθώς και από μια πλειάδα επιχειρηματικών και επενδυτικών φορέων, Ενώσεις και οργανισμούς με μεγάλη τεχνογνωσία, εκτελεστική ικανότητα και εμπειρία, οι οποίοι έχουν αποστείλει περισσότερα από 35 LOS – Letter of Support.

Παράλληλα έχει προετοιμαστεί μια ευρύτερη διεθνής σύμπραξη (GovTech & Public Services Corridor) με αντίστοιχους κόμβους της Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας, Κυπρου Ιταλίας, Λιθουανίας κα. Η συγκρότηση αυτού του δικτύου θεωρούμε ότι θα παίξει θετικό ρόλο και στην αξιολόγηση της πρότασης και πολύ περισσότερο στη λειτουργία του κόμβου. Επίσης, ανοίγει προοπτικές κοινής συμμετοχής και σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα με θεματική digiGov.

Μέσω αυτής της συνάθροισης δημιουργικών δυνάμεων, ο κόμβος θα αποτελέσει ένα δίκτυο αριστείας, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε όλες σχεδόν τις ελληνικές περιοχές, που χρησιμοποιούν πλαίσια και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, προκειμένου να συμβάλει στον καθορισμό και την εκτέλεση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και να διευκολυνθεί η επιρροή των ΤΠΕ στον μετασχηματισμό της κυβέρνησης προς τη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση της αλλαγής.

Το GR digiGOV-innoHUB υποστηρίζεται επίσης άμεσα από μια ευρεία γκάμα βασικών παραγόντων του κλάδου, περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων:

 • Τις κύριες Ελληνικές Περιφερειακές Αρχές Αττικής – Ταμείο Ανάπτυξης, Κρήτη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κ. Μακεδονία, Α. Μακεδονία & Θράκη
 • Ολοκληρωτές Συστημάτων ΤΠΕ και καινοτόμες ΜΜΕ
 • Ταμεία Καινοτομίας
  Βιομηχανίας και Επαγγελματικές Ενώσεις
 • Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

 

Δικαιούχοι των υπηρεσιών του κόμβου είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος, οι δημόσιες αρχές και φορείς που πρέπει να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και το προσωπικό και οι φορείς του δημόσιου χώρου που θέλουν να αναβαθμίσουν την κατάρτιση και τις δεξιότητές τους. Σε τελική ανάλυση, ο κόμβος φιλοδοξεί να γίνει το σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των ψηφιακών προτεραιοτήτων του δημόσιου τομέα.