Ο κόμβος

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών, έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

  • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς Δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με γνώσεις, πόρους και υποδομές
  • Να εμπλουτίσει το οικοσύστημα των φορέων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Να διευκολύνει την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντάς την σε μεγάλο δημιουργό, αγοραστή και επενδυτή καινοτομίας

 

Θα λειτουργεί ως εικονικό εργαστήριο GOVtech που μπορεί να αναπτύξει γρήγορες, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές ψηφιακές λύσεις μέσω ευέλικτων και αποτελεσματικών συνεργασιών, «χωρίς σύνορα» μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού κόσμου. Επίσης θα αναπτυχθεί ένα περιβάλλον “sandbox” γύρω από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημοσίων Υπηρεσιών gov.gr.

Αυτή η προσέγγιση ταχείας ανάπτυξης θα ενισχύσει τον μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα κάνοντας τον ένα χώρο ανοιχτό στη συνδημιουργία, τον πειραματισμό και την καινοτομία, όπως περιγράφεται στις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (Προώθηση της Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα). Παράλληλα, διασφαλίζει τη βέλτιστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή εφαρμογή και υιοθέτηση των τελικών αποτελεσμάτων από τη δημόσια διοίκηση.