smart-cities

Οι έξυπνες πόλεις δεν αποτελούν πλέον μια ουτοπία επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια διευρυμένη πραγματικότητα. Ολοένα και περισσότερες πόλεις αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, αναπτύσσουν την κατάλληλη «ευφυία» με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της έντονης αστικοποίησης, την αποδοτικότερη λειτουργία τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τυπικές λύσεις που προωθούν, περιλαμβάνουν υποδομές με ενσωματωμένους αισθητήρες, καθετοποιημένες λύσεις για τη διαχείριση κυκλοφορίας, την έξυπνη στάθμευση, τη συλλογή απορριμμάτων, την προώθηση της κινητικότητας ως υπηρεσίας, εφαρμογές κινητών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, ψηφιακά επιχειρησιακά κέντρα μέσα από τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο συμβάντα εντός της πόλης.

Και στην Ελλάδα, η υπόσχεση των έξυπνων πόλεων βρίσκεται πλέον πιο κοντά, καθώς διατίθενται και θα διατεθούν, σημαντικά κονδύλια προκειμένου να αναπτυχθούν έξυπνες λύσεις και έξυπνες υπηρεσίες στις πόλεις της χώρας μας. Οι 13 από τους 17 μεγαλύτερους δήμους της χώρας έχουν ενταχθεί ήδη και συμμετέχουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ 315 δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις έξυπνες δράσεις τους μέσω ΕΣΠΑ.

Βέβαια, η εφαρμογή και μόνο ψηφιακών λύσεων δεν μπορεί να καθιστά μια πόλη «έξυπνη». Τουναντίον, οι πόλεις πρέπει να αναπτύξουν ευρύτερες ικανότητες και να διασφαλίσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή μετάβασή τους, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Ως μία σημαντική προϋπόθεση συζητήθηκε στη 1η Ετήσια Έκθεση “Smart Cities” (16-17 Ιουνίου στο Ζάππειο) η δημιουργία ενός θεσμικού, αυτοδιοικητικού και επιχειρηματικού σημείου αναφοράς για τις έξυπνες πόλεις και την αστική ανάπτυξη. Εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και κοινωνικών φορέων εξέτασαν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη δημιουργικών νέων λύσεων των πόλεων.

Άλλες προϋποθέσεις που συζητήθηκαν, περιλάμβαναν την ανάπτυξη της κατάλληλης εσωτερικής οργάνωσης και δομής εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να υποστηριχθούν οι έξυπνες πρωτοβουλίες , αλλά και την αξιοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που θα στηρίζονται στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σίγουρα, κάθε πόλη έχει να αντιμετωπίσει τις δικές της μοναδικές προκλήσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μία μοναδική «συνταγή» προς τις διασυνδεδεμένες έξυπνες πόλεις. Και δεν χωρά αμφιβολία ότι η επιτυχία ή αποτυχία μιας δικτυωμένης πόλης εξαρτάται εν πολλοίς από τον βαθμό ανταπόκρισης των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι, όταν ακούν «έξυπνη πόλη» θα πρέπει να σκέφτονται, όχι ρομπότ και κυλιόμενα πεζοδρόμια, αλλά μειωμένα κόστη λειτουργίας της πόλης σε ρεύμα, πετρέλαιο και ανθρωποώρες και, κυρίως, εξοικονόμηση χρόνου και ταλαιπωρίας για τους πολίτες, μέσω βολικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης της καθημερινότητας τους.