Προώθηση των ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων – Τα ενημερωτικά δελτία από το Εθνικό Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας (NIFO)

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο μετασχηματισμός των δημόσιων διοικήσεων βρίσκεται στο προσκήνιο για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και πολιτοκεντρικής διακυβέρνησης. Το Εθνικό Παρατηρητήριο της Διαλειτουργικότητας (NIFO) συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πεδίο, με την πρόσφατη σειρά ενημερωτικών δελτίων του να ρίχνει φως στην πρόοδο των ψηφιακών […]