Ψηφιακός μετασχηματισμός στην ΕΕ: Πρόοδος, προτεραιότητες και μελλοντικές προοπτικές για τις δημόσιες υπηρεσίες

Στην εποχή των γρήγορων τεχνολογικών εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υπογραμμίζει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού ως εργαλείου προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνικής ένταξης. Η πρόσφατη έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου για το 2020, η οποία αφορά τη ψηφιακή διακυβέρνηση με βάση αξίες, παρουσιάζει μια ενθαρρυντική […]