Ένατη συνάντηση του ICN eDelivery : Ενοποίηση των προσπαθειών για λύσεις ψηφιακής ανταλλαγής δεδομένων

Το δίκτυο άτυπης συνεργασίας eDelivery (ICN) συνήλθε για ένατη φορά το Νοέμβριο 2023 στις Βρυξέλλες, με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Η συνάντηση αυτή λειτούργησε ως μια δυναμική πλατφόρμα για τα κράτη μέλη προκειμένου να εντρυφήσουν στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής παράδοσης, να ανταλλάξουν ιδέες και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με διάφορες εφαρμογές της ηλεκτρονικής […]