sddasdx

Το δίκτυο άτυπης συνεργασίας eDelivery (ICN) συνήλθε για ένατη φορά το Νοέμβριο 2023 στις Βρυξέλλες, με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Η συνάντηση αυτή λειτούργησε ως μια δυναμική πλατφόρμα για τα κράτη μέλη προκειμένου να εντρυφήσουν στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής παράδοσης, να ανταλλάξουν ιδέες και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με διάφορες εφαρμογές της ηλεκτρονικής παράδοσης.

Η συνάντηση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η eDelivery προωθεί ενεργά τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλα τα κράτη μέλη. Για την πλαισίωση της πρωτοβουλίας της ΕΕ, η Maya Madrid, υπεύθυνη πολιτικής που επιβλέπει το eDelivery, ανέπτυξε τις τεράστιες δυνατότητες του δικτύου στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη”.

Μια αξιοσημείωτη παρουσίαση της Lia Potec από τη DG MOVE ανέδειξε το περιβάλλον ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI). Τα μέλη του ICN eDelivery είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νέο οικοσύστημα eDelivery και τις δυνατότητές του.

Η εισαγωγή του eFTI προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον. Η κα Potec διευκρίνισε τις περίπλοκες πτυχές του κανονισμού eFTI, τονίζοντας τον απαραίτητο ρόλο της eDelivery στο περιβάλλον ανταλλαγής eFTI.

Η Clara Pezuela, αντιπρόεδρος χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Ίδρυμα Fiware, μοιράστηκε πληροφορίες για το Κέντρο Υποστήριξης Χώρων Δεδομένων (Data Spaces Support Centre – DSSC). Η κα Pezuela υπογράμμισε το μετασχηματιστικό δυναμικό των χώρων δεδομένων, που αναμένεται να φέρει επανάσταση στην κοινή χρήση δεδομένων, να διασφαλίσει ασφαλείς συναλλαγές και να προωθήσει την κυριαρχία των δεδομένων. Το εν εξελίξει σχέδιο του DSSC παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που ευθυγραμμίζονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, προωθώντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία.

Οι εθνικές εμπειρίες αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα σημεία της εκδήλωσης, με εκπροσώπους από την Τσεχία, τη Λιθουανία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο να μοιράζονται τις εφαρμογές τους για την ηλεκτρονική παράδοση. Αυτές κυμαίνονταν από κλειστά συστήματα μέχρι εξελίξεις σε τεχνικά συστήματα και ενσωματώσεις με την υποδομή Peppol.

Η παρουσίαση της Σουηδικής Εθνικής Πλατφόρμας Επικοινωνίας (SDK) έκλεψε τις εντυπώσεις, τονίζοντας τις δυνατότητες ασφαλούς ψηφιακής επικοινωνίας πέρα από τα σύνορα. Η επιλογή του eDelivery από τη Σουηδία λόγω της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας ενέπνευσε εκπροσώπους από άλλα κράτη μέλη, προκαλώντας ενδιαφέρον για την υιοθέτηση στοιχείων της σουηδικής λύσης.

Ο Bogdan Dumitriu, υπεύθυνος πολιτικής για την εφαρμογή του eDelivery, παρουσίασε έναν πρόσφατο επανασχεδιασμό του πίνακα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση του eDelivery, τις αλλαγές στο προφίλ, τις ενημερώσεις των δοκιμών συμμόρφωσης και τα σχέδια για μελλοντικά διαδικτυακά σεμινάρια.

Η τελική συζήτηση και η συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων αποκάλυψε την προτίμηση για μελλοντικές συνεδριάσεις είτε επιτόπιες είτε εξ ολοκλήρου διαδικτυακές. Τα μέλη του ICN eDelivery εξέφρασαν έντονη προθυμία να βοηθήσουν το ένα το άλλο, προωθώντας τη συνεργασία πέραν των συνεδριάσεων του ICN.

Συνοπτικά, η εκδήλωση του eDelivery ICN αποτέλεσε παράδειγμα του πνεύματος συνεργασίας που οδηγεί τον ευρωπαϊκό ψηφιακό μετασχηματισμό. Καθώς αυξάνεται η προσμονή για την επόμενη συνάντηση στις 15 Μαΐου 2024, η συλλογική δέσμευση για μια ψηφιακά συνδεδεμένη Ευρώπη παραμένει ακλόνητη.

Όλα τα έγγραφα της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα στη σελίδα της συνεδρίασης για το eDelivery ICN.

Πηγή: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/pages/viewpage.action?pageId=703791319