Με σύνθημα «Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, αλλάζουμε το κράτος» η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, διοργάνωσε το 2ο διαγωνισμό καινοτομίας (Hackathon), του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, οκτώ ομάδες, αποτελούμενες από εκπροσώπους διαφορετικών φορέων του ιδιωτικού (ΣΕΒ, ΣΕΓΕ, ΣΕΤΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος) και του δημόσιου τομέα, αντιμετώπισαν την «πρόκληση» να απλουστεύσουν μια διοικητική διαδικασία.

Επικεφαλής των ομάδων ήταν εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ δημόσιοι υπάλληλοι με εμπειρία στις προς απλούστευση διαδικασίες από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ανέλαβαν το ρόλο του μέντορα κάθε ομάδας.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, χαρακτήρισε καινοτόμα τη δράση. Σε σύντομη ομιλία του για την έναρξη του Hachathon τόνισε:

«Η πολιτική για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, βασίζεται πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις, στην απλούστευση και στην ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) η χώρα για πρώτη φορά απέκτησε μια συνεκτική δημόσια πολιτική για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών.

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια κάναμε σημαντικά βήματα προόδου για τη βελτίωση των διαδικασιών σε κρίσιμους τομείς όπως η δικαιοσύνη, οι μεταφορές, η επιχειρηματικότητα κ.α. Το ΕΠΑΔ, ως ένας από τους τρεις πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών, μαζί με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας είναι τα εργαλεία που θα στηρίξουν τη μεταρρύθμιση του κράτους, το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, και την επόμενη ημέρα».