580 (2)
Η ΕΔΥΤΕ υλοποιεί τη στρατηγική επιλογή της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα

Η προβολή και ευρύτερη ανάπτυξη του τουριστικού «προσώπου» της Ελλάδας θα ενισχυθεί σύντομα μέσω της δημιουργίας μιας χρηστικής και πλούσιας σε περιεχόμενο πλατφόρμας γαστρονομικού χάρτη, η οποία περιλαμβάνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ήδη προωθείται η υλοποίησή της με την επιμέλεια του Τμήματος Συμμετοχικότητας & Ανοικτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ.

Στόχος της επιλεγμένης από το υπουργείο Τουρισμού αντιπροσωπευτικής ομάδας εργασίας που υλοποιεί το έργο , είναι να δώσει λύση στην απουσία ομογενούς ποιοτικού περιεχομένου, σχετικά με τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα, το οποίο θα πρέπει «να προέρχεται από αξιόπιστες πηγές με καθολική αναγνώριση, στους επαγγελματίες και το κοινό, να είναι δημόσια διαθέσιμο και επίσης επαναχρησιμοποιήσιμο με εύκολο τρόπο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο», ώστε στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση της ψηφιακής εφαρμογής.Η ομάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει δυο δικτυακές συναντήσεις, στις 14 και 22 Δεκεμβρίου, από κοινού με στελέχη της ΕΔΥΤΕ και ειδικούς του χώρου, θέτοντας ως στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των προδιαγραφών της εφαρμογής μέσα στον Ιανουάριο, ώστε να ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή σε δύο περιφέρειες της χώρας (πιθανώς, Κρήτη και Θεσσαλία) και να μπορέσει να κυκλοφορήσει η πρώτη πλήρης έκδοσή της ως τον Μάιο, εν όψει της επίσημης έναρξης (θεωρητικά, τουλάχιστον, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας) της τουριστικής περιόδου.

Η ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων και ο γόνιμος διάλογος στις συναντήσεις αυτές, έδωσαν τους βασικούς άξονες της εφαρμογής, με κυρίαρχη τάση την προσπάθεια αξιοποίησης «των εξαιρετικών, πλην αποσπασματικών πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί σ’ όλη τη χώρα, με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών και τη στήριξη επαγγελματικών φορέων και ΟΤΑ». Αυτό θα γίνει πλέον στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου διαμόρφωσης ενιαίας ταυτότητας με κεντρικό σχεδιασμό, που θα συνδέει τη γαστρονομία με τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή με τα υψηλής διατροφικής αξίας τοπικά προϊόντα κι όλες τις συναφείς δράσεις-δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της ανάδειξης της κουζίνας κάθε τόπου.
Παράλληλα, προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, για τις τοπικές επιχειρήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές, με στόχο την αναβάθμιση της γαστρονομίας και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού ψηφιακού marketing, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές, ιστορικές και ψυχαγωγικές προτάσεις. Μάλιστα, εξετάζεται και η δυνατότητα συνδυασμού με τοπικούς «πρεσβευτές» (ambassadors), οι οποίοι θα προσθέτουν το ανθρώπινο στοιχείο στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας, με story-telling, συνταγές και παρουσίαση των ιδιαίτερων γαστρονομικών χαρακτηριστικών και αξιοθέατων, ως αναπόσπαστο μέρος του πολιτιστικού αποθέματος κάθε περιοχής.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι προσανατολισμένη κυρίως στα κινητά τηλέφωνα, αλλά θα έχει και την web εκδοχή της, με δυνατότητα συνεχούς και δυναμικής ανανέωσης αναλόγως της διάδρασης εκ μέρους των χρηστών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας τους.