Σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα απρόσκοπτο και ασφαλές ψηφιακό μέλλον, με την επένδυση 46 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” για την πιλοτική εφαρμογή και την ενίσχυση του πορτοφολιού της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας (EUDI). Αυτή η πρωτοβουλία σκοπεύει να φέρει επανάσταση στον τρόπο που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τη δύναμη των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και τους ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Στο επίκεντρο της επένδυσης βρίσκεται η προοπτική να δοθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις το περιθώριο να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, και παράλληλα η βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε μια ποικιλία υπηρεσιών. Το πορτοφόλι EUDI θα επιτρέπει στους χρήστες να επαληθεύουν ψηφιακά την ταυτότητά τους, με λειτουργίες που περιλαμβάνουν από την προβολή κινητής άδειας οδήγησης και την έγκριση πληρωμών έως την ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων και την παρουσίαση ιατρικών συνταγών. Αυτό το ευέλικτο εργαλείο θα εξυπηρετεί τόσο σε online όσο και σε offline σενάρια, περιλαμβάνοντας αλληλεπιδράσεις με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Οι πιθανές εφαρμογές του πορτοφολιού EUDI είναι πολλαπλές. Μία ιδιαίτερα αξιοσημείωτη πτυχή είναι ο ρόλος του στη διευκόλυνση της κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενσωμάτωση ψηφιακών ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων, το πορτοφόλι θα διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν και να εγκαθίστανται σε νέες χώρες. Πέραν αυτού, θα απλοποιήσει διαδικασίες όπως το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την εγγραφή για κάρτες SIM, την επαλήθευση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, ακόμη και τη διεκδίκηση κοινωνικών παροχών μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Ωστόσο, δεν πρόκειται μόνο για ευκολία – πρόκειται για την ενίσχυση της ασφάλειας της ψηφιακής υποδομής. Το πορτοφόλι EUDI έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιορίζει τα δεδομένα που κοινοποιούνται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες, τονώνοντας την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο του χρήστη. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πορτοφόλι βασίζεται στην αρχή της επιλογής – τα άτομα διαθέτουν πλήρη εξουσία επί των δεδομένων τους και τη δυνατότητα να αποφασίσουν εάν θα υιοθετήσουν το πορτοφόλι.

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τέσσερα πανευρωπαϊκά πιλοτικά έργα που καλύπτουν πάνω από 250 ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Αυτά τα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Επιτροπή κατά 50%, θα εμβαθύνουν σε 11 περιπτώσεις προτεραιότητας χρήσης, δοκιμάζοντας αυστηρά το οικοσύστημα από την έκδοση του πορτοφολιού έως την ενσωμάτωση δεδομένων και την κοινή χρήση με τους παρόχους υπηρεσιών. Εν συντομία είναι τα εξής:

  1. Έργο με Συντονιστές τη Γερμανία και τη Γαλλία: Το πρώτο έργο περιλαμβάνει 17 κράτη μέλη και την Ουκρανία. Καλύπτει μια ποικιλία από περιπτώσεις χρήσης, από την πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες μέχρι τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις ηλεκτρονικές συνταγές.
  2. EWC – Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας: Με επικεφαλής τη Σουηδία, αυτή η κοινοπραξία περιλαμβάνει 18 κράτη μέλη και την Ουκρανία. Επικεντρώνεται στα ψηφιακά ταξιδιωτικά διαπιστευτήρια, τον οργανωμένο ψηφιακό πορτοφόλι και τις πληρωμές.
  1. NOBID – Nordic-Baltic eID Wallet Consortium: Η Νορβηγία είναι ο συντονιστής αυτής της κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται από 8 κράτη μέλη και χώρες του ΕΟΧ. Κυρία στόχευσή της είναι η έγκριση πληρωμών με χρήση του πορτοφολιού EUDI, καλύπτοντας την έκδοση του πορτοφολιού, τις πληρωμές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη λιανική αγορά.
  1. DC4EU – Κοινοπραξία Ψηφιακών Διαπιστευτηρίων για την Ευρώπη: Με επικεφαλής την Ισπανία, αυτό το έργο εμπλέκει 23 κράτη μέλη και την Ουκρανία. Εστιάζει στην εφαρμογή του πορτοφολιού EUDI στην εκπαίδευση και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain (EBSI).

Τα έργα αυτά αποτελούν ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την τεχνική τελειοποίηση του πορτοφολιού EUDI. Όπως θα εξελίσσονται τα επόμενα δύο χρόνια, προσδιορίζοντας το τοπίο των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων στην Ευρώπη, αναμένεται να προκαλέσουν μια μετασχηματιστική αλλαγή, μεταφέροντας την ήπειρο προς ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από την ευκολία, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα.

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-digital-identity-4-projects-launched-test-eudi-wallet?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=S