Web of Connectivity: An Intricate Spider Web Representing Intern

Σε μια εποχή πρωτοφανούς ζήτησης δεδομένων, το ευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης GÉANT αντιμετώπισε την πρόκληση να διατηρήσει τη θέση του ως ηγετική δύναμη στην παροχή αξιόπιστης και υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητας. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο GN4-3N ξεκίνησε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, σηματοδοτώντας τη σημαντικότερη αναδιάρθρωση εδώ και μια δεκαετία.

Ο κομβικός ρόλος του GÉANT στη σύνδεση των ερευνητών, ακαδημαϊκών και φοιτητών της Ευρώπης μεταξύ τους και με τον κόσμο επιτυγχάνεται μέσω μιας αποκλειστικής υποδομής πανευρωπαϊκού δικτύου υψηλού εύρους ζώνης, υψηλής ταχύτητας και μεγάλης ανθεκτικότητας. Το δίκτυο διαχειρίζεται σήμερα εντυπωσιακά τρία exabytes δεδομένων ετησίως και αντιμετωπίζει ετήσια αύξηση της ζήτησης της τάξης του 30%, γεγονός που επέβαλε τη σημαντική επέκταση της χωρητικότητάς του.

ΟBramPeeters, ChiefNetworkOperationsOfficerτης GÉANT, υπογράμμισε τον επείγοντα χαρακτήρα της αναβάθμισης, δηλώνοντας: “Έγινε σαφές ότι η υποδομή δικτύου της GÉANT έπρεπε να επεκταθεί για να παραμείνει βιώσιμη μπροστά σε μια τέτοια ανάπτυξη της ζήτησης”.

Το έργο GN4-3N ανταποκρίθηκε επιβλέποντας μια συνολική αναδιάρθρωση, προσθέτοντας πάνω από 24.000 χιλιόμετρα νέων οπτικών ινών και επεκτείνοντας την κάλυψη του δικτύου από 14 σε 30 χώρες. Πρόσθετες χώρες εφοδιάστηκαν με σύνδεση 100 gigabit ανά δευτερόλεπτο, διασφαλίζοντας ότι η υποδομή της GÉANT παραμένει στην πρώτη γραμμή από την άποψη της κάλυψης της εκθετικής αύξησης των δεδομένων.

Μια βασική πτυχή αυτής της αναβάθμισης ήταν η υιοθέτηση ενός οπτικού συστήματος ανοικτής αρχιτεκτονικής, που επιτρέπει στη GÉANT να εισάγει δυναμικά νέους προμηθευτές εξοπλισμού αναμεταδοτών στο μέλλον. Αυτή η προνοητική προσέγγιση εξασφάλισε αποτελεσματικά την εξέλιξη του δικτύου, εξασφαλίζοντας την προσαρμοστικότητά του στις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Το έργο χρησιμοποίησε ένα δυναμικό σύστημα αγορών για συγκεκριμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, εκδίδοντας 64 συμβάσεις αξίας 32,8 εκατ. ευρώ μέσω 17 διαγωνισμών για συνδεσιμότητα οπτικών ινών. Αξιοποιώντας λύσεις από εμπορικούς παρόχους και εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα, το έργο GN4-3N δημιούργησε 30 διαδρομές σκοτεινής οπτικής ίνας (dark fiber) και επτά διαδρομές μισθωμένου φάσματος, παρέχοντας τουλάχιστον 100 Gb σε κάθε μία απο τις συνδεδεμένες χώρες.

Είναι σημαντικό ότι η αναβάθμιση όχι μόνο βελτίωσε τις δυνατότητες και τη χωρητικότητα του δικτύου, αλλά πέτυχε και μείωση του ετήσιου κόστους λειτουργίας. Ο Bram Peeters υπογράμμισε: “Αυτό δημιουργεί μια λύση που μας επιτρέπει να στηρίξουμε τεχνικά και οικονομικά όλες τις απαιτήσεις μακροπρόθεσμα”.

Οι τελικές κατασκευές των οδεύσεων ολοκληρώθηκαν εντός του 2023, ενώ οι τελικές συνδέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Το FCCN της Πορτογαλίας ήταν το πρώτο δίκτυο που μεταπήδησε στο νέο δίκτυο τον Ιούνιο του 2021, θέτοντας τις βάσεις για αυξημένη ταχύτητα και αξιοπιστία συνδεσιμότητας.

Η συνολική αναδιάρθρωση του δικτύου κορμού της GÉANT έχει αποφέρει απτά οφέλη για τους χρήστες, προσφέροντας βελτιωμένη ταχύτητα και αξιοπιστία σύνδεσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής και διεύρυνση της δραστηριότητας ολόκληρης της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας για την αξιοποίηση νέων παραδειγμάτων στα μεγάλα δεδομένα (Big Data) και στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (High-Performance Computing – HPC).

Η ενισχυμένη συνδεσιμότητα που προσφέρει το GÉANT στην παγκόσμια ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα τοποθετεί την Ευρώπη στην ηγετική θέση σε ό,τι αφορά σε αναδυόμενα έργα και οικονομικές δραστηριότητες, που υπερβαίνουν εθνικά σύνορα. Ο Bram Peeters καταλήγει: “Το έργο GN4-3N είναι μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας. Μαζί έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ικανό δίκτυο το οποίο καλύπτει 40 ευρωπαϊκές χώρες και συνδέει όλα τα ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα με τρόπο που διευκολύνει τις μελλοντικές, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δικτύωσης των χρηστών”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτιωμένη συνδεσιμότητα επεκτείνει τα οφέλη της και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), προωθώντας περισσότερες συνεργασίες και καθιστώντας τα διεθνή έργα πιο προσιτά. Το έργο GN4-3N αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Ευρώπης να προωθήσει την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία μέσω υποδομών δικτύου αιχμής.

Πηγή: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/upgrading-europes-terabit-network-research-and-education-sharing