dsefvsd

Ο θεσμός του Διαγωνισμού είναι ετήσιος και επιδιώκει, μέσα από την απονομή βραβείων με παράλληλο χρηματικό έπαθλο, να ωθήσει τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, να σχεδιάσουν ή να εφαρμόσουν, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να αφορούν στην ψηφιακή προσβασιμότητα, στην ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, στην ψηφιακή βελτίωση της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή και στην ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, της βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή ακόμα και σε δράσεις που υποστηρίζουν εν γένει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι κατηγορίες των βραβείων

Για το λόγο αυτό, τα βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιμερίστηκαν σε θεματικές κατηγορίες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τομείς πολιτικής, δημόσιες πολιτικές και εν γένει ένα σύνολο συναφών ενεργειών και δράσεων.

Στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο  «Διάθεση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Δικαστικών Εγγράφων και Πιστοποιητικών σε πολίτες / Δικηγόρους», του φορέα “Εφετείο Πειραιώς”.
 •  Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας για την περίοδο αξιολόγησης 2018-2021» του φορέα ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και  «Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://mapsportal.ypen.gr)» του φορέα “Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας”.

 (β) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Valuemaps.gov.gr: Απεικόνιση Ζωνών Αξιών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και Υπολογισμός Αξίας Ακινήτου με επιλογή ακινήτου σε δορυφορικό χάρτη» των φορέων «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων» του φορέα «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών».  

  (γ) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίησης νέου ειδικού “Ιατρείου Μνήμης, Άνοιας και νόσου Πάρκινσον μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής”» του φορέα «Α’ Νευρολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο».

Στον σχεδιασμό της πρότασης συνέδραμαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σωκράτης Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής της Ά Νευρολογικής Κλινικής Καθηγητής Λεωνίδας Στεφανής, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος και ο Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων “Αιγινήτειο”, “Αρεταίειο”, Καθηγητής Νίκος Αρκαδόπουλος. 

  (δ)  Στη θεματική: Παιδεία-Πολιτισμός

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αυτόματη χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με βάση τη σχεδίαση σε χάρτη των σχολικών περιφερειών» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», δηλαδή το Πληροφοριακό Σύστημα GIS-based «Χωροταξικό» https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/

Η εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό», που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού, διευκολύνει τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία χωροταξικής κατανομής των μαθητών/τριών σε σχολικές περιφέρειες με βάση την ταχυδρομική τους διεύθυνση κατά την εγγραφή τους στην Α’ τάξη των εκπαιδευτικών βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Διαλειτουργώντας με το Πληροφορικό Σύστημα e-εγγραφές, που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο τμήμα, και το Πληροφορικό Σύστημα myschool, αποδεικνύει εμπράκτως τη σημασία της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών (ψηφιακών και μη) προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον δημόσιο τομέα γενικότερα.

Σκοπός της ιδέας που οδήγησε στο GIS-based «Χωροταξικό» ήταν η αυτοματοποίηση της διαδικασίας της χωροταξικής κατανομής και η οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων της. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διαφάνεια, εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας αυτής από τους αρμόδιους, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες πληροφόρησης περί των σχολικών περιφερειών σε ενδιαφερόμενους γονείς, μαθητές/τριες και κηδεμόνες.

 • Το 2ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» του φορέα «Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων». Η ομάδα ευθύνης του έργου που βραβεύθηκε αποτελείται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου Μαρία-Ξένη Γαρέζου, την Χριστίνα Ρωμάνου, αρχαιολόγο, τον Νίκο Συρρή, μηχανικό πληροφορικής, την Ευγενία Καλογεράτου, αρχιτέκτονα μηχανικό και τον Γιάννη Καραχάλιο, πολιτικό μηχανικό. Στην ομάδα έργου συμμετείχαν, επίσης, ως επικεφαλής η τ. προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων Ευγενία Γερούση και η ιστορικός Ειρήνη Σπυροπούλου.

(ε) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 •  Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing)» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία». Η ΕΛΑΣ συμμετείχε στον διαγωνισμό μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Γραφείου Προϊστάμενου Επιτελείου, που ανέλαβε την συγγραφή της καινοτόμου δράσης. Το βραβείο παρέλαβε η αστυνομικός υποδιευθυντής Χρυσούλα Τσάκαλου του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Γραφείου Προϊστάμενου Επιτελείου.
 •    Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιοποίηση Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα» του φορέα «Πυροσβεστικό Σώμα / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος». Το βραβείο παρέλαβε ο τμηματάρχης του Τμήματος Προληπτικής Πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, αντιπύραρχος Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος.

 Στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπεδος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμενη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας» του φορέα «Περιφέρεια Αττικής».

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στον διαγωνισμό με επταμελή διεπιστημονική και διυπηρεσιακή Ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ομάδα συμμετοχής αποτελείτο από τους Παύλο Χριστακόπουλο, Γενικό Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, Μαρία Στεφανοπούλου, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Μαρία Κωνσταντοπούλου, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής,  Αικατερίνη Θραβάλου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής, Σαββούλα Ρηγανά, ιχθυολόγο της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, Κωσταντία Ντούλα, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής και Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδη, επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικό σε θέματα τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

 •  Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας, απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης των Δεδομένων στο Δημόσιο Τομέα. Προτυποποίηση Ενιαίου Συστήματος Ταξινόμησης, ώστε να μιλάμε, την ίδια γλώσσα» του φορέα «Προεδρία της Κυβέρνησης/Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος». και  «Αμφίδρομη από Άκρο σε Άκρο (End-To-End) Υλοποίηση Διαδικασιών» του φορέα «Δήμος Γλυφάδας».

(β) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «”ESCOaching [Η ιδέα βασίζεται και αξιοποιεί το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO)]”» του φορέα «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Χανίων».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ενιαία διαδικτυακή, διαδραστική πλατφόρμα εθνικών γεωχωρικών δεδομένων» του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

(γ) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 •  Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα για τα ζωικά υποπροϊόντα (e-ΖΥΠ)» του φορέα «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

  (δ) Στη θεματική Παιδεία-Πολιτισμός

 •  Το 1ο βραβείο απέσπασε η  πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκοί μύθοι και παραμύθια για τη διδασκαλία των μικρών μαθητών σε ζητήματα που αφορούν ψευδείς ειδήσεις» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

  (ε) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 •   Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Audit-Car και MyAuto» του «Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης».
 • ·Το 2ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση “NESTOR” για τη βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία». Το βραβείο παρέλαβε η αστυνομικός διευθυντής Γιαννούλα Χαλβατζή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Τιμητικές διακρίσεις και απονομή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος απένειμαν τιμητικές διακρίσεις σε δύο προσωπικότητες της πληροφορικής με σημαντική προσφορά στην Ελλάδα, τον πρωτοπόρο της πληροφορικής στη χώρα μας Ανδρέα Δρυμιώτη και τον «αρχιτέκτονα του Taxisnet» Παναγιώτη Γεωργιάδη, αντίστοιχα.

Τα βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης απένειμαν: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Θανάσης Στάβερης.