Διαβούλευση της ΕΕ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Ενισχύστε το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια ανοιχτή διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων σχετικά με το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL). Στόχος αυτής της διαβούλευσης είναι η συλλογή πολύπλευρων απόψεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οφέλη του προγράμματος DIGITAL και πιθανούς τομείς για βελτίωση. Η διαβούλευση θα αναζητήσει απόψεις από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων […]

Ψηφιακά Έτοιμη Νομοθεσία: Αναγκαιότητα, Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να διευκολύνει την εργασία των δημόσιων υπαλλήλων και να προσφέρει πιο αποτελεσματικές ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η έννοια της “ψηφιακά έτοιμης νομοθεσίας” αφορά την αναδιαμόρφωση των νομοθετικών κειμένων με τρόπο που να είναι απλός και σαφής, θέτοντας τις βάσεις για την ουσιαστική απελευθέρωση […]

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σημαντική η Πρόοδος της Ελλάδας στην ετήσια Έκθεση της Ψηφιακής Δεκαετίας

Αξιοσημείωτη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, σημείωσε η Ελλάδα το 2023, ενώ συγχρόνως κατέγραψε και τη μεγαλύτερη βελτίωση στον τομέα αυτό με ποσοστό της τάξεως του 16% την τελευταία τετραετία. Συνολικά μέσα σε δύο χρόνια η Ελλάδα έχει προσεγγίσει και σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (Μ.Ο). Η πρόοδος της χώρας μας […]

Τα Γραφεία Προγραμμάτων Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα (OSPOs): Πώς Υποστηρίζουν την Ψηφιοποίηση και την Καινοτομία

Τα Γραφεία Προγραμμάτων Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα (OSPOs) αναδεικνύονται ως σημαντικά κέντρα αριστείας, συγκεντρώνοντας τεχνογνωσία και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βασισμένη σε ανοικτό κώδικα. Αυτά τα γραφεία προωθούν πρακτικές για τη δημιουργία δυναμικών οικοσυστημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση και την ανοικτή καινοτομία. Μια βασική ανάγκη που καλύπτεται από τα OSPOs είναι […]

Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα και Καινοτόμες Εφαρμογές: Η Περίπτωση του Πιλοτικού Προγράμματος MitosLOD

Η ΕΔΥΤΕ, κορυφαίο ερευνητικό ινστιτούτο τεχνολογίας του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστό για την τεχνογνωσία του στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συνεργάζονται με κοινό όραμα. Σκοπός τους είναι να μετατρέψουν το MITOS σε Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα, ευθυγραμμισμένα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) και […]

Ανοικτά πρότυπα για ανοικτά δεδομένα: Το οικοσύστημα της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη

Τα ανοικτά πρότυπα είναι δημόσια διαθέσιμες προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι διαφορετικά συστήματα, λογισμικό και τεχνολογίες μπορούν να επικοινωνούν και να λειτουργούν απρόσκοπτα μεταξύ τους. Τα πρότυπα αυτά προωθούν τη διαλειτουργικότητα, μειώνουν το κόστος και αποφεύγουν τις εξαρτήσεις από έναν μόνο προμηθευτή λογισμικού, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την […]

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης με Υπερυπολογιστές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επεκτείνει τους στόχους της για τους υπερυπολογιστές, εισάγοντας μια νέα πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα χρησιμοποιούν υπερυπολογιστές για να παρέχουν υποδομές και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει τις νεοφυείς εταιρείες (startup) στην Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν αυτούς […]

Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάπτυξη του Υπερ-υπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την αναβάθμιση των Δημόσιων ψηφιακών υποδομών της χώρας, ανακοίνωσε την Τρίτη, 25 Ιουνίου, την προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων», του υπέρ-υπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ (DAEDALUS)». Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

Ψηφιακή Μεταμόρφωση των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Πορτογαλία: Το πρόγραμμα Mosaico

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών με την ανάπτυξη του προγράμματος Mosaico. Μέσω του Οργανισμού Διοικητικού Εκσυγχρονισμού (AMA), το Mosaico αποσκοπεί στην παροχή μιας ενιαίας, ψηφιακής εμπειρίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας ή του κρατικού φορέα. Η Αναγκαιότητα Στη σύγχρονη εποχή, οι δημόσιες υπηρεσίες […]

Συνέδριο Quo Vadis AI Act: Προκλήσεις και Προοπτικές για τη Ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στην Αθήνα, την Τρίτη 18 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο “Quo Vadis AI Act“, το οποίο διοργάνωσαν το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Το συνέδριο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Divani […]