IOP EU Academy for EU Academy Course Thumbnail 600x 383 px BIG DATA TEST INFO... DEP logo

Στον σύγχρονο κόσμο, τα δεδομένα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της καινοτομίας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερα για τον δημόσιο τομέα, η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένες υπηρεσίες, αυξημένη διαφάνεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων και υποδομών. Εδώ έρχεται να συμβάλλει η πλατφόρμα BDTI (Big Data Test Infrastructure), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης των δεδομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Τι είναι το BDTI;

Το BDTI είναι ένα έτοιμο προς χρήση, δωρεάν, cloud stack ανάλυσης δεδομένων για τον δημόσιο τομέα. Προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP), το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Η πλατφόρμα αυτή βοηθά τις δημόσιες υπηρεσίες να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μια κουλτούρα λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Στόχοι της Πλατφόρμας BDTI

Η BDTI στοχεύει στην ενίσχυση της διαχείρισης και αξιοποίησης των δεδομένων του δημόσιου τομέα μέσω των εξής δράσεων:

 • Προσβασιμότητα και Διαλειτουργικότητα: Βελτιώνει την πρόσβαση και τη συμβατότητα των δεδομένων μεταξύ διαφορετικών φορέων και συστημάτων.
 • Επαναχρησιμοποίηση Δεδομένων: Προάγει την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Συνεργασίες B2G: Υποστηρίζει συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για την ανταλλαγή δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
 • Κέντρο Υποστήριξης Δεδομένων: Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι χρήστες μπορούν να πειραματιστούν με τα δεδομένα.

Ευθυγράμμιση με τις Βασικές Πολιτικές της ΕΕ

Η BDTI ευθυγραμμίζεται με πολλά βασικά ευρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια και πρωτοβουλίες:

 • Νόμος περί Δεδομένων: Υποστηρίζει την ενίσχυση της χρήσης δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Νόμος περί Διαλειτουργικότητας: Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων δημόσιας διοίκησης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία.
 • Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεδομένων: Προωθεί τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων, προάγοντας την καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα.
 • Νόμος AI: Συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια έρευνα συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ για διαφάνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Πλεονεκτήματα της BDTI

Η χρήση της BDTI προσφέρει πολλά οφέλη στις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες:

 • Ανοιχτός Κώδικας: Δυνατότητα προσαρμογής και βελτίωσης από την κοινότητα των χρηστών.
 • Διαφάνεια και Λογοδοσία: Βελτιώνει τη διαφάνεια των δημόσιων υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.
 • Καινοτομία: Ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών.

Επιτυχημένες Εφαρμογές της BDTI

Η BDTI έχει ήδη αποδείξει την αξία της σε πολλές περιπτώσεις:

 • GeneralitatValenciana: Η αυτόνομη κυβέρνηση της Βαλένθια χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να αναλύσει μεγάλα επιστημονικά κλινικά άρθρα σχετικά με τη νόσο COVID-19. Αυτή η ανάλυση επέτρεψε την άντληση πολύτιμων πληροφοριών από έναν τεράστιο όγκο δεδομένων.
 • Δήμος της Φλωρεντίας: Ο δήμος μελέτησε τα πρότυπα μετακίνησης των κατοίκων της πόλης, συμβάλλοντας στον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών και την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • EuropeanBloodAlliance και DGSANTE: Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Αίμα (European Blood Alliance), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιούργησε μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη θεραπεία με πλάσμα από αναρρώσαντες από COVID-19. Αυτή η συνεργασία βοήθησε στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία.
 • Τα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών “Μίτος” ως Linked Open Data: Η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναπτύσσει στην υποδομή της BDTI μια εφαρμογή για το μετασχηματισμό των δεδομένων για τις διαδικασίες του Μίτου σε RDF με βάση το πρότυπο CPSV-AP για τις διαδικασίες.

Συμπράξεις και Υποστήριξη

Η BDTI απευθύνεται σε ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που ενδιαφέρονται να πειραματιστούν με δεδομένα και οι οποίες δεν διαθέτουν την υποδομή γι’ αυτά. Ενθαρρύνει επίσης σθεναρά την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις δημόσιες διοικήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον τομέα GovTech.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη νέα ιστοσελίδα του έργου, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της προσφοράς υπηρεσιών, καθώς και πόρους για την υποστήριξή σας, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, περιπτώσεις χρήσης και εργαστήρια.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ