Μηνιαία Αναφορά Νοεμβρίου 2022

Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Νοέμβριος 2022