Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης – GOV.GR

H πύλη gov.gr. περιέχει τις υλοποιημένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες. Στόχος είναι να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης για τους πολίτες που συναλλάσσονται με το Δημόσιο.