1

Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ διοργανώνουν πέντε εργαστήρια και σας καλούν να συμμετέχετε.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12.09.22 μέχρι την Παρασκευή 16.09.22, στο “Χώρο εκπαιδεύσεων”, στον ημιώροφο του Περιπτέρου 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, από τις 16:00 μέχρι τις 17:00.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Δευτέρα 12.09.22 | Εργαστήριο 1:

Στο εργαστήριο θα αναδειχθεί το ΕΜΔ ως βασικός πυλώνας της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών και θα παρουσιαστει ο τρόπος με τον οποίο η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών μπορεί να αξιοποιηθεί για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του δημοσίου, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του και για την ανάπτυξη καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες. Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι διαδικασίες στο ΕΜΔ, η δημιουργία λεξικών και η ανάπτυξη συνοδευτικών μητρώων (π.χ. Δικαιολογητικών, Σημείων Εξυπηρέτησης, Βημάτων κλπ) αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διαδικασιών, θα αναπτυχθούν νέες λειτουργικότητες και θα αξιοποιηθούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για το ΕΜΔ και τη λειτουργία του ως βασικού πυλώνα της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τί είναι το ΕΜΔ και πώς λειτουργεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών.  

Περιεχόμενο/ Δομή εργαστηρίου: 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα εξής:

 • Ο τρόπος καταγραφής των διαδικασιών και η διαδικασία ψηφιοποίησης τους. 
 • Η καταγραφή μιας διαδικασίας, ο ανασχεδιασμός, η απλοποίηση, η ψηφιοποίηση της και η αξιοποίηση της από τους πολίτες. 
 • Το ΕΜΔ ως εργαλείο συστηματοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών.
Συμμετέχουν οι: 
 • Μακρυγιάννη Αντιγόνη | Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Κιμισκίδου Αλεξάνδρα | Στέλεχος Τμήματος Ανασχεδιασμού & Μητρώου Διαδικασιών, Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Βαρλάμης Ηρακλής | Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ
 
Συντονιστές: Μακρυγιάννη Αντιγόνη, Βασιλάκης Νικόλαος

Τρίτη 13.09.22 | Εργαστήριο 2:

Στο εργαστήριο θα αναδειχθούν τα οφέλη από την λειτουργία του κόμβου  GR digiGOV-innoHUB, ως εργαστηρίου καινοτομίας – GOVtech Lab –  που θα επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών ψηφιακών λύσεων και την πιλοτική τους εφαρμογή, με ευέλικτες και απρόσκοπτες συνεργασίες ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών. Στόχος του κόμβου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών για τις ανάγκες της Κεντρικής Κυβερνητικής Πύλης gov.gr και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αλληλεπίδρασης με τους δημιουργούς, που θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.

Ο Κόμβος GR digiGOV-innoHUB, αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της ΕΔΥΤΕ και μιας δυναμικής σύμπραξης φορέων, που στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας μιας νέας γενιάς υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση των προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών (AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud & High Performance Computing (HPC), και με έμφαση στις ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα.

Είναι Εθνικού χαρακτήρα με συνεργάτες από όλες τις περιφέρειες, συντονίζεται από την ΕΔΥΤΕ και συμμετέχουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η ΚτΠ ΑΕ, τα Ερευνητικά Κέντρα ΑΘΗΝΑ και ΕΠΙΣΕΥ, το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΟΠΑ, ο Οργανισμός  Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), και τα Πανεπιστήμια Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης, Μακεδονίας και Διεθνές. Διακρίθηκε με υψηλή βαθμολογία στην Ευρωπαϊκή πρόσκληση για τη δημιουργία του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων European Digital Innovation Hubs και ήδη συμμετέχει σε διακρατικές πρωτοβουλίες και συμπράξεις. 

Όλα τα πιλοτικά έργα του κόμβου θα υλοποιηθούν με χρήση ανοικτών προτύπων και ανοιχτού κώδικα και ο πηγαίος κώδικας των έργων με όλη την τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμος με την άδεια ανοιχτού κώδικα European Union Public License(EUPL) στο Joinup.

Συμμετέχουν οι: 

 • Στασής Αντώνιος | Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. 
 • Βαλιάκος Αθανάσιος  | Προϊστάμενος Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής, Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Γιανναράκης Κώτσης Ιωάννης | Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ
 • Βασιλάκης Νικόλαος | Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ
 • Σγουροπούλου Κλειώ | Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ

 

Συντονιστές: Γιανναράκης Κώτσης Ιωάννης, Βασιλάκης Νικόλαος

 

Για απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο: https://events.grnet.gr/e/GRdigiGOV-innoHUB
Link παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=12704
Αξιολόγηση εργαστηρίου: GR digiGOV-innoHUB – o Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Τετάρτη 14.09.22 | Εργαστήριο 3:

Το Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ (eΚΕΠ) σχεδιάζεται και αναπτύσσεται με τρόπο που αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό τις υπάρχουσες διαλειτουργικότητες που παρέχονται από το ΚΕΔ, μειώνοντας σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται από τους υπαλλήλους για την καταχώρηση στοιχείων και τη χρήση περιφερειακών εφαρμογών. Το παράδειγμα αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να επαναχρησιμοποιηθεί στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, αναδεικνύοντας τα οφέλη της διαλειτουργικότητας και ενορχήστρωσης ετερογενών συστημάτων. Μέσα από το νέο ΠΣ οι αιτήσεις των πολιτών τροφοδοτούνται μέσω του ΚΣΗΔΕ στους φορείς μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο το χρόνο διαχείρισης μιας υπόθεσης τόσο για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ όσο και για τους υπαλλήλους των φορέων.

Παράλληλα με το βασικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που αναπτύσσεται για τα ΚΕΠ, αναπτύσσεται και μια πρότυπη βάση γνώσης (knowledge base) και μια κοινότητα πρακτική γύρω από τα θέματα που πραγματεύονται σε καθημερινή βάση οι υπάλληλοι των ΚΕΠ. Η βάση γνώσης αποτυπώνει με δομημένη μορφή την άρρητη γνώση που υπάρχει στα ΚΕΠ σχετικά με τη διαχείριση υποθέσεων, τα σημεία που χρήζουν προσοχής και λύσεις σε δυσκολίες που προκύπτουν στην εκτέλεση των διαδικασιών. Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει από την ΕΔΥΤΕ στην κατεύθυνση αυτή.

Συμμετέχουν οι: 

 • Μακρυγιάννη Αντιγόνη | Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Καπαρός Κωνσταντίνος | Προϊστάμενος Υπηρεσιών Μίας Στάσης, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Φασσέα Μαρία | Προϊσταμένη Τμήματος Ανάλυσης Υπηρεσιών & Εφαρμογών, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ
 • Καπετανάκης Σπυρίδων | Προϊστάμενος Τμήματος Συμμετοχικότητας & Ανοιχτών Δράσεων, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ

 

Συντονιστές: Μακρυγιάννη Αντιγόνη, Καπετανάκης Σπυρίδων

 

Για απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο: https://events.grnet.gr/e/eKEP
Link παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=12704
 Αξιολόγηση εργαστηρίου “To eΚΕΠ ως παράδειγμα service desk του Δημοσίου Τομέα”

Πέμπτη 15.09.22 | Εργαστήριο 4:

Στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης για την αξιοποίηση τεχνικών ΜΜ και ΤΝ στο δημόσιο τομέα η ΕΔΥΤΕ προετοιμάζει την επόμενη γενιά των ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει για τους πολίτες και το δημόσιο. Έχοντας ένα κύκλο συνεργασιών που περιλαμβάνει τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΜΜ και ΤΝ εξετάζει τεχνικές και λύσεις αιχμής σε επιμέρους εργασίες και διερευνά την αξιοποίησή τους στο μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και της εμπειρίας του πολίτη στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Υπό το πρίσμα αυτό αναπτύσσει και εφαρμόζει πιλοτικά τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) και προ-εκπαιδευμένα γλωσσικά μοντέλα (π.χ. transformers) σε εργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα που αναπτύσσει όπως: αυτόματη μετάφραση, ομοιότητα κειμένων, μετατροπή ήχου σε κείμενο και αντίστροφα κλπ. Σε αυτά αξιοποιεί τη γνώση που ήδη έχει κωδικοποιήσει το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών για τις διαδικασίες, τα λεξικά και μητρώα που έχουν αναπτυχθεί και το γράφο γνώσης που σταδιακά διαμορφώνεται γύρω από τις διαδικασίες.

Ταυτόχρονα εξετάζει την αξιοποίηση της ΤΝ και του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) μέσα από το παράδειγμα των Digital Twins και αναπτύσσει σενάρια αξιοποίησής τους με πρακτική εφαρμογή στη δημόσια διοίκηση. Τα σενάρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων από τις έξυπνες πόλεις και τις εφαρμογές για τους πολίτες μέχρι την πρόβλεψη και  διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Συμμετέχουν οι: 

 • Παναγόπουλος Αθανάσιος | Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. 
 • Βαλιάκος Αθανάσιος  | Προϊστάμενος Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής, Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Βαρλάμης Ηρακλής | Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ
 • Βασιλείου Χαράλαμπος| Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ

 

Συντονιστές: Καπετανάκης Σπυρίδων, Παναγόπουλος Αθανάσιος

 

Για απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο: https://events.grnet.gr/e/MMandTN
Link παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=12704
Αξιολόγηση εργαστηρίου “Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο Τομέα”

Παρασκευή 16.09.22 | Εργαστήριο 5:

Το εργαστήριο θα επιχειρήσει να αναδείξει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στη δημόσια διοίκηση από τη χρήση του blockchain. Θα παρουσιάσει λύσεις για τη διασύνδεση των σημερινών web 2.0 εφαρμογών με διαφανή τρόπο με την επόμενη γενιά web εφαρμογών (web 3.0) και το blockchain και θα εξηγήσει πως οι δυνατότητες ιχνηλασιμότητας που προσφέρει το blockchain μπορούν να αξιοποιηθούν στις εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.

Θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών, τα οποία ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά την επιβάρυνση πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων γύρω από την έκδοση, επικύρωση και διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων και θα αξιολογηθεί η εφικτότητα και βιωσιμότητα μιας επένδυσης σε ένα Ελληνικό blockchain που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις ανάγκες του δημοσίου και των συναλλαγών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση θα εξετασθούν και παραδείγματα αξιοποίησης του blockchain και των έξυπνων συμβολαίων σε θέματα διαγωνισμών, προμηθειών και της διαχείρισής τους.

Συμμετέχουν οι: 

 • Παναγόπουλος Αθανάσιος | Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. 
 • Βαλιάκος Αθανάσιος  | Προϊστάμενος Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής, Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
 • Βασιλείου Χαράλαμπος| Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ
 • Αυρηλιώνης Διονύσιος | Διευθύνων Σύμβουλος Compel.io

 

Συντονιστές: Παναγόπουλος Αθανάσιος, Καπετανάκης Σπυρίδων

 

Για απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο: https://events.grnet.gr/e/anadiomenes_technologies
Link παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=12704
Αξιολόγηση εργαστηρίου “Αναδυόμενες τεχνολογίες στο Δημόσιο Τομέα”