111

 

Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα πέντε εργαστήρια για θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη Δημόσια Διοίκηση, που οργάνωσαν από κοινού η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 12/9/2022 έως 16/9/2022 στον Χώρο Εκπαιδεύσεων του περιπτέρου 12 του εκθεσιακού χώρου και τα θέματα τους συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον μεγάλου κοινού, που τα παρακολούθησε δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.

Το πρώτο εργαστήρι ασχολήθηκε με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Μίτος) ως βάση για την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Δημοσίου και είχε βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το έργο και τη λειτουργία του ως βασικού πυλώνα της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Βασιλάκης, προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ. Οι ομιλητές, Αντιγόνη Μακρυγιάννη , προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ, Αλεξάνδρα Κιμισκίδου, στέλεχος του Τμήματος Ανασχεδιασμού & Μητρώου Διαδικασιών, της Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιώντης Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ και ο Ηρακλής Βαρλάμης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, παρουσίασαν:

  • Τον τρόπο καταγραφής των διαδικασιών και τη διαδικασία ψηφιοποίησης τους
  • Την καταγραφή μιας διαδικασίας, τον ανασχεδιασμό, την απλοποίηση, τη ψηφιοποίηση της και την αξιοποίηση της από τους πολίτες
  • Το ΕΜΔ ως εργαλείο συστηματοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το ΕΜΔ αποτελεί μία μεγάλη τομή στη λειτουργία της αλληλεπίδρασης του πολίτη με το κράτος, καθώς ο πρώτος θα γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθεί. «Αναμένεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλεία για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ενδυνάμωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης», ανέφερε και εκτίμησε πως όταν ολοκληρωθεί το έργο θα φανεί πως η αξία του είναι μεγαλύτερη ακόμη και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αναδείχθηκαν

  • Ο τρόπος με τον οποίο η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών μπορεί να αξιοποιηθεί για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του δημοσίου, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του και για την ανάπτυξη καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες.
  • Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι διαδικασίες στο ΕΜΔ
  • Γιατί η δημιουργία λεξικών και η ανάπτυξη συνοδευτικών μητρώων (π.χ. Δικαιολογητικών, Σημείων Εξυπηρέτησης, Βημάτων κ.λ.π) αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διαδικασιών, θα αναπτυχθούν νέες λειτουργικότητες και θα αξιοποιηθούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

 
Παρακολουθήστε όλες τις παρουσιάσεις και τα ερωτήματα που προσπάθησαν να απαντήσουν οι ομιλητές στο βίντεο που ακολουθεί: