222

 

Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα πέντε εργαστήρια για θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη Δημόσια Διοίκηση, που οργάνωσαν από κοινού η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 12/9/2022 έως 16/9/2022 στον Χώρο Εκπαιδεύσεων του περιπτέρου 12 του εκθεσιακού χώρου και τα θέματα τους συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον μεγάλου κοινού, που τα παρακολούθησε δια ζώσης και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.

Το δεύτερο εργαστήριο ασχολήθηκε με τον Κόμβο GR digiGOV-innoHUB, μία νέα πρωτοβουλία της ΕΔΥΤΕ και μιας δυναμικής σύμπραξης φορέων, που στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας μιας νέας γενιάς υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση των προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών (AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud & High Performance Computing (HPC), και με έμφαση στις ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα.

Τη συζήτηση συντόνισαν οι Γιανναράκης Κώτσης Ιωάννης, στέλεχος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ και Βασιλάκης Νίκος, προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, οι οποίοι συνέβαλαν και στην παρουσίαση της λειτουργίας του Κόμβου. Οι δύο και οι υπόλοιποι ομιλητές, Στασής Αντώνιος, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ, Βαλιάκος Αθανάσιος, προϊστάμενο Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής, Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ και Σγουροπούλου Κλειώ, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ, παρουσίασαν:

  • Τα οφέλη από την λειτουργία του κόμβου GR digiGOV-innoHUB, ως εργαστηρίου καινοτομίας – GOVtech Lab – που θα επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών ψηφιακών λύσεων
  • Την πιλοτική τους εφαρμογή, με ευέλικτες και απρόσκοπτες συνεργασίες ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών
  • Τον στόχο να δημιουργήσει ο Κόμβος ένα περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών για τις ανάγκες της Κεντρικής Κυβερνητικής Πύλης gov.gr και να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους αλληλεπίδρασης με τους δημιουργούς που θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.

Το εργαστήριο παρακολούθησε ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Στέφανος Κόλλιας ,καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Παρακολουθήστε όλες τις παρουσιάσεις και τις παρεμβάσεις που έγιναν από το κοινό στο βίντεο που ακολουθεί: