333

Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα πέντε εργαστήρια για θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη Δημόσια Διοίκηση, που οργάνωσαν από κοινού η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 12/9/2022 έως 16/9/2022 στο περίπτερο 12 του εκθεσιακού χώρου και τα θέματα τους συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον μεγάλου κοινού, που τα παρακολούθησε δια ζώσης και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.

Το τρίτο εργαστήριο ασχολήθηκε με το e ΚΕΠ ως παράδειγμα service desk του Δημόσιου Τομέα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να επαναχρησιμοποιηθεί στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, αναδεικνύοντας τα οφέλη της διαλειτουργικότητας και ενορχήστρωσης ετερογενών συστημάτων. Τη συζήτηση συντόνισε ο Σπύρος Καπετανάκης, προϊστάμενος του Τμήματος Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, ο οποίος συνέβαλε και στην παρουσίαση του έργου που σχεδιάζει η ΕΔΥΤΕ για τα eKEP. Οι ομιλητές , Αντιγόνη Μακρυγιάννη ,προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ, Κωνσταντίνος Καπαρός, προϊστάμενος Υπηρεσιών Μίας Στάσης, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ και Μάρω Φασσέα, προϊσταμένη του Τμήματος Ανάλυσης Υπηρεσιών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, ενημέρωσαν το κοινό για το Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου αναλύθηκε:

  • Πως το e ΚΕΠ σχεδιάζεται με τρόπο που αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό τις υπάρχουσες διαλειτουργικότητες που παρέχονται από το ΚΕΔ, μειώνοντας σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται από τους υπαλλήλους για την καταχώρηση στοιχείων και τη χρήση περιφερειακών εφαρμογών.
  • Πως, παράλληλα με το βασικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που αναπτύσσεται για τα ΚΕΠ, αναπτύσσεται και μια πρότυπη βάση γνώσης (knowledge base) και μια κοινότητα πρακτικής γύρω από τα θέματα που πραγματεύονται σε καθημερινή βάση οι υπάλληλοι των ΚΕΠ.

Παρακολουθήστε όλες τις παρουσιάσεις και τα ερωτήματα που προσπάθησαν να απαντήσουν οι ομιλητές στο βίντεο που ακολουθεί: