τργδφ-1

 Την Πέμπτη 15/12/2022 17:00-18:30, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ η ενημερωτική εκδήλωση “A one-stop shop for interoperability solutions”, με θέμα την πλατφόρμα Joinup και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στις δημόσιες διοικήσεις και στους επαγγελματίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν από αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα καθώς και ορισμένα χρήσιμα εργαλεία της.

Οι 2 ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Bernard Claes – DIGIT D2 Business Manager του Joinup και Victoria Kalogirou –DIGIT D2 Project Manager του Joinup, καθώς και ο Petro Dudi –Deputy από το Trasys Greece και project manager του Joinup, αναφέρθηκαν καταρχήν στο όραμα και στους στόχους της νομοθετικής πρωτοβουλίας Interoperable Europe Act για την ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο επίτευξης των ψηφιακών στόχων της Ευρώπης για το 2030. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίδειξη της ανανεωμένης σελίδας για την πολιτική διαλειτουργικότητας της ΕΕ Interoperable Europe, η οποία καταλαμβάνει διακριτό χώρο στο joinup. Στο τρίτο μέρος παρουσιάστηκαν τα εξής εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στο joinup:

  • Joinup Licensing Assistant (JLA): εργαλείο αναγνώρισης και σύγκρισης κατάλληλων αδειών ανοιχτού κώδικα για τον διαμοιρασμό λογισμικού ή δεδομένων, ιδιαίτερα χρήσιμο για τους φορείς που επιθυμούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο πχ. λύσεις (solutions) στο joinup.
  • EIF Toolbox: εργαλειοθήκη για την εναρμόνιση των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας (NIF) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF), το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένες αρχές και συστάσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες. Περιλαμβάνει αφενός πρακτικό οδηγό για το EIF με πρότυπα, καλές πρακτικές και παραδείγματα και αφετέρου αντιστοίχιση των διαθέσιμων πρακτικών λύσεων με κάθε επιμέρους σύσταση, διευκολύνοντας την υλοποίησή της.
  • EIF Online Assistant: διαδραστικός οδηγός για την υποβοήθηση του έργου της εναρμόνισης με το EIF, χρησιμοποιώντας την ίδια διεπαφή χρήστη με το JLA.

Τέλος, οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τις δυνατότητες αξιοποίησης του joinup στο πλαίσιο λειτουργίας του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση DigiGov InnoHub.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση και τη συζήτηση που ακολούθησε:

 Σχετική ανάρτηση στο Joinup

 

Για την περαιτέρω εξοικείωσή σας με την πλατφόρμα, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στη σχετική παρουσίαση της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Joinup, η οποία περιέχει οδηγό εγγραφής και πλοήγησης στο περιεχόμενό του, πληροφορίες για τη δημιουργία περιεχομένου καθώς και τεχνική τεκμηρίωση.

 

Παρουσίαση 16.11.22 – https://digigov.dev.grnet.gr/diadiktyaki-parousiasi-infoday-gia-tin-platforma-joinup-tis-evropaikis-epitropis-2/ .