Εκδήλωση με θέμα «Πρωτόκολλα και λογισμικό επικοινωνίας για το Δημόσιο | Οι προκλήσεις για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την επικοινωνία στα σύγχρονα περιβάλλοντα συνεργασίας» διοργανώνει η ΕΔΥΤΕ και ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB – την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 (14:00 – 15:30).

Η παρουσίαση αφορά στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου σε ζητήματα όπως:

Η ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο σύνθετων -πολυσυμμετοχικών- σχημάτων για την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων δημοσίου συμφέροντος.
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για ασφάλεια στην επικοινωνία, και για την εξασφάλιση «ιδιοκτησίας» και προστασίας των δεδομένων του δημοσίου. Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθούν σχετικές πρωτοβουλίες και λύσεις από Δημόσιους οργανισμούς της Γαλλίας, της Γερμανίας, και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τις ασφαλείς real-time επικοινωνίες για τον Δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες και τη φόρμα εγγραφής μπορείτε να βρείτε στο: https://events.grnet.gr/e/matrix